Visi Misi Desa

VISI

Filosofi Pembangunan Desa Bug-Bug Kecamatan Lingsar Kabupaten Lombok Barat  dengan Motto S-4 yaitu tuluS luruS seriuS teruS yang dapat dimaknai :

  • tuluS adalah setiap warga masyarakat selalu ikhlas menjalankan kehidupan tidak mengenal pamrih

  • luruS adalah setiap warga masyarakat selalu jujur dalam perbuatan dan perkataannya

  • seriuS adalah setiap warga masyarakat selalu bersungguh – sungguh dalam menunaikan tugasnya.

  • teruS adalah setiap warga masyarakat dalam melakukan tugasnya tiada henti dan berkesinambungan dari waktu kewaktu. 

Dengan semangat SEMPAT kita mengupayakan masyarakat Desa Bug-Bug  selalu peduli untuk membangun desanya yang dilandasi semangat tulus, lurus. serius dan terus menerus, sehingga masyarakat dapat merasakan hasil pembangunan yang sedang dan yang akan dilaksanakan.

Visi Desa Bug-Bug, yaitu : Terwujudnya Desa Bug-Bug Bersinar ( Bersih, Indah, Nyaman, Aman dan Rapi ) yang dilandasi semangat S-empat  ( Tulus, Lurus, Serius, Terus)”

MISI

Untuk menunjang dan mendukung terwujudnya visi diatas, diperlukan misi yang jelas dan konkrit  yaitu ; Melaksanakan program CASS ( Bug-Bug Cerdas Amanah, Bug-Bug Sehat, Bug-Bug Sejahtera dan Bug-Bug Sadar )